metzoda

מפת המצודה

במתחם המצודה מתקבצות עדויות ארכיאולוגיות, המעידות על ההיסטוריה הארוכה ורבת האירועים של ירושלים: שרידי מחצבה מימי הבית הראשון, קטע מחומת העיר ירושלים בימי החשמונאים (החומה הראשונה), שרידים של מדרגות מונומנטאליות, ככל הנראה מארמונו של הורדוס ששכן בקרבת מקום, ביצורים ממצודה שהייתה במקום בימי שלטון בית אומאיה בירושלים (מאות 8-7 לספירה) ועוד. למעשה כלולים במתחם המצודה שרידים ארכיאולוגיים ממרבית התקופות בתולדות העיר.

1
DG821838A

המסגד

בתקופה הממלוכית נבנה במצודה מסגד. מסגד זה שופץ בשלהי התקופה העות'מאנית בידי עבדול חמיד השני, כפי שמעידה כתובת אבן המצויה בכניסה אליו. היום משמש המקום אולם תצוגה, הכולל את התקופה המוסלמית הקדומה ובו מיחראב - גומחה המורה למתפללים על כיוון התפילה אל העיר מכה - שנבנה עוד בתקופה הממלוכית, ומינבאר – בימה למטיף, שנוסף בימי השלטון העות'מאני. צריח המסגד הוסף רק במאה ה-17 על ידי השליט התורכי מחמוד פחה, ולימים נודע בכינויו 'מגדל דוד'.
2
David-Cit-(105)

צריח המסגד

צריח תורכי שנבנה בשנת 1635 על ידי השליט התורכי מחמוד פחה. הצריח נבנה כתוספת מאוחרת למסגד שפעל במצודה בתקופה הממלוכית. הצריח מוכר בכינויו 'מגדל דוד', והוא סמל העיר ירושלים.
3
moslem

המגדל המוסלמי

בחצר המצודה יש שריד של מגדל עגול שהיה חלק מהמצודה המוסלמית, המצודה הראשונה שנבנתה במקום בימי שלטון בית אומאיה בירושלים (מאות 7-8 לספירה).
4
hasmonaim

החומה החשמונאית

את חצר המצודה חוצה קטע מחומת העיר ירושלים בימי החשמונאים, אשר כונתה בכתבי יוסף בן מתתיהו 'החומה הראשונה'. כינוי זה ניתן לחומה כי הייתה הראשונה מבין שלוש החומות שביצרו את ירושלים בימי הבית השני. בימיו של הורדוס ולימים בתקופה הביזאנטית בוצעו בחומה כמה תוספות בנייה.
5
patsael

מגדל פצאל

אחד משלושה מגדלים שבנה המלך הורדוס ונקראו על שמותיהם של אשתו מרים, של חברו הטוב היפיקוס ושל אחיו פצאל. המגדלים נבנו לצורכי הגנה על על העיר ועל ארמונו של הורדוס ששכן בקרבת מקום. חלקו העליון של המגדל, הניכר באבניו הקטנות, הוא תוספת מאוחרת מהתקופה הממלוכית. גג מגדל פצאל והוא נקודת תצפית מרהיבה בת 360 מעלות לעבר מערב ירושלים ומזרחה.
6
חפיר

החפיר

את המצודה סובב חפיר, תעלה עמוקה ורחבה, ששימש חלק ממערך ההגנה של המקום. בעבר חצה את החפיר (היבש) גשר עץ, שהוביל אל שער המצודה. ממדי הגשר צומצמו באופן משמעותי כאשר במאה ה-16 ביצע סולטאן סולימאן שינויים במערך הכניסה של המצודה. בסוף המאה ה-19 מולא חלק מהחפיר והוכשרה כניסה מיוחדת לשער יפו, כדי לאפשר לקיסר הגרמני וילהלם השני ולפמלייתו להיכנס אל העיר ברכיבה. בחפיר מצויים ממצאים ארכיאולוגיים ייחודיים ובהם שרידי מחצבה מימי הבית הראשון ושרידי מדרגות מונומנטאליות ככל הנראה מארמונו של הורדוס ששכן בקרבת מקום.