ציור זכוכית הממחיש את כריתת האמנה בימיו של נחמיה, תצוגת הקבע (מוזיאון מגדל דוד, ירושלים)

ימי הבית השני

515 לפנה"ס

התצוגה מקבצת תחת קורת גג אחת אירועים, תמורות ותהפוכות שידעה ירושלים בתקופת הבית השני: שיבתם של גולי בבל לירושלים בעקבות הצהרת המלך כורש (המאה ה-6 לפנה"ס), ירושלים הלובשת פנים הלניסטיות תחת שלטון שושלות יורשיו היריבים של אלכסנדר הגדול, טיהור בית-המקדש על ידי המכבים (שנת 164 לפנה"ס) וימי שלטון החשמונאים בירושלים בעקבותיו.

התצוגה ממשיכה ועוקבת אחר ירושלים בימי שלטונו של המלך הורדוס, ימים של הדר ופאר, ומסתיימת בימי שפל, עת תמו מלחמות היהודים בצבאות רומי, והעיר חרבה בשנית (שנת 70 לספירה).

העתק גליל הצהרת כורש, תצוגת הקבע (מוזיאון מגדל דוד, ירושלים)

הצהרת כורש

בשנת 538 לפנה"ס נפלה ממלכת בבל בידי הפרסים. בניגוד למנהגם של מלכי בבל להגלות את העמים שכבשו ולהחריב את מקדשיהם, נקט המלך הפרסי כורש מדיניות הפוכה: בהצהרתו הנודעת התיר כורש לגולים לחזור לארצם ולבנות את מקדשיהם מחדש.

גליל הצהרת כורש, 538 לפנה"ס
העתק, באדיבות המוזיאון הבריטי, לונדון 

ציור זכוכית ובו ניתוץ פסל זאוס כחלק מטיהור בית המקדש על ידי המכבים, תצוגת הקבע (מוזיאון מגדל דוד, ירושלים)

טיהור המקדש

בימי אנטיוכוס הרביעי אפיפאנס חולל בית המקדש,  והוסב למקום פולחן לאלי יוון. לאחר פרוץ מרד החשמונאים השתלט יהודה המכבי על הר-הבית (164 לפנה"ס). המקדש טוהר, הוצב בו מזבח עולה חדש וחודשו מנהגי הקרבת הקורבנות על פי מצוות חוקי התורה.

ניתוץ פסל זאוס כחלק מטיהור בית המקדש על ידי המכבים
ציור זכוכית רב שכבתי

דיורמה - הפינה הדרומית מערבית של הר-הבית בימי שלטונו של המלך הורדוס, תצוגת הקבע (מוזיאון מגדל דוד, ירושלים)

תשעה קבין של יופי

הורדוס פיאר את ירושלים ובנה בה מבנים אדירי ממדים בסגנון יווני רומי. הנודעים שבהם הם שלושת המגדלים היפיקוס, פצאל ומרים, שגוננו על הכניסה לעיר ובפרט על ארמון המלך. גולת הכותרת של מפעלי הבנייה של הורדוס הייתה הרחבתה של רחבת הר- הבית והאדרת בית- המקדש. בית המקדש היה למשאת נפשם של רבבות עולי רגל מהארץ ומהתפוצות.

שחזור הפינה הדרומית מערבית של הר-הבית בימי שלטונו של המלך הורדוס 
דיורמה

דיורמה - חורבן העיר ירושלים (70 לספירה), תצוגת הקבע (מוזיאון מגדל דוד, ירושלים)

חורבן ירושלים

לאחר מותו של המלך הורדוס (4 לפנה"ס) הייתה הממלכה לפרובינציה רומית. תחת שלטון הנציבים גברה העוינות בין היהודים לרומאים, והיא הובילה למרד היהודים הגדול. טיטוס, בן הקיסר אספסיאנוס, הטיל מצור על ירושלים (שנת 70 לספירה). חמישה חודשים נמשכו הקרבות על העיר, עד שנפלה בידי הרומאים. בית המקדש הועלה באש וירושלים הייתה לתלי – חורבות.

חורבן העיר ירושלים (70 לספירה) 
דיורמה (פרט)